Hraný film

Kandidáti, Interview s Píťou
Publicistika

DEBATNÍ KLUB
Dokumentární série a publicistika:

PIVN Í BEDEKR , ZOOblog orangutan/ ZOOblog tučňáci

Zábavná satira

Marťasoviny, šPROCH, Fake news

Dokument

Jako malí kluci, Krvavý parlament, Poslední závod

Symfonie Antonína Dvořáka pohledem Marka Štryncla,

Rok konopí, Markéta, Ravanoh

Záznamy koncertů

Musica Florea, Edita Keglerová, Ensemble Tourbillon

Stamicovo kvarteto, KOUMA, Kristina Fialová,

Pavel Švingr, Pet Ožana

Tajemství tónů

Soubor hudebních debat

Přednášky a záznamy akcí

  Japonské dny

Public relations

FOK , Klinikum We iden, Bayer, Lessafre, Adriana pasta,

Beltine, POET3, Mladá Praha, Czech jazz workshop, Kateřina Chroboková .

Další ukázky našich prací najdete zde: kolektif